O Sentir Mariñeiro

Confraría de Pescadores de Cedeira

Actividades e Talleres

Tratase dun proxecto encamiñado á mellora da competitividade do sector pesqueiro mediante a promoción e posta en valor do modo de vida dos mariñeiros, as artes que utilizan nas súas labores cotiás e os produtos marisqueiros e pesqueiros da Vila de Cedeira. Cun carácter integrador e colaborativo, presenta actividades que poñen de manifesto a importancia da cultura, o patrimonio e o respeto polo medio natural e mariño, para conseguir que a nosa vila sexa un referente turístico tanto, pola calidade do produto como pola tradición mariñeira e as actividades que, entorno ó mar, se poden desenvolver (lúdicas, divulgativas, formativas, gastronómicas…) poñendo en valor e dando a coñecer a profesión e profesionalización do sector pesqueiro e marisqueiro e todo o que a rodea.

Cun carácter transversal, implica actores de diferentes sectores: pesca, gastronomía, turismo, deporte, cultura, medio ambiente….que, tendo como punto de partida o mar, aúnan esforzos para que todo aquel que participe nas diferentes actividades e eventos do proxecto, poida ter unha visión real do que o mar e as súas xentes supoñen para as nosas vidas e da necesidade de coidalo e preservalo para as xeracións futuras, así como da importancia do consumo responsable e do papel que as mulleres mariñeiras teñen e tiveron nas vilas costeiras.

As actividades dividiranse seguindo a temática do propio proxecto: as artes de pesca e os peixes e mariscos que con elas se capturan como parte fundamental da vida das nosas xentes.

Tratase dun proxecto encamiñado á mellora da competitividade do sector pesqueiro mediante a promoción e posta en valor do modo de vida dos mariñeiros, as artes que utilizan nas súas labores cotiás e os produtos marisqueiros e pesqueiros da Vila de Cedeira.

As actividades dividiranse seguindo a temática do propio proxecto: as artes de pesca e os peixes e mariscos que con elas se capturan como parte fundamental da vida das nosas xentes.

Xornadas no Museo (Volanteiros).
As actividades dividiranse seguindo a temática do propio proxecto: as artes de pesca e os peixes e mariscos que con elas se capturan como parte fundamental da vida das nosas xentes.

Talleres: Costura de redes.
Impartidos por mariscadoras, redeiras e percebeiros, os talleres: “Costura de redes”, “Ser percebeiro” e “Como se recollen os bivalvos” achegarán ó público en xeral, a través das súas experiencias, o sentir do desempeño das profesións que realizan así como o coñecemento das mesmas por actores implicados directamente nelas, favorecendo así o respeto e admiración pola xente do mar e o consumo responsable. os medios materiais necesarios para estas xornadas serán tanto o material divulgativo propio dos percebeiros, redeiras e mariscadoras, como aquel accesorio que teña que proporcionar a Confraría: trípticos, mapas, paneis, bolígrafos…etc

Xornadas Gastronómicas: Exaltación dos productos do enmalle de Cedeira.Concurso de tapas.
As actividades dividiranse seguindo a temática do propio proxecto: as artes de pesca e os peixes e mariscos que con elas se capturan como parte fundamental da vida das nosas xentes.

Para cada unha das catro propostas gastronómicas que se van realizar (exaltación de productos do mar de Cedeira na esplanada do porto pesqueiro e exaltación dos produtos do enmalle de Cedeira (na explanada inmediatamente anterior á Confraría): merluza,rape,percebe,berberechos,polbo…viños da terra, referescos… que acompañarán ós produtos do mar), será preciso a instalación dunha carpa cas correspondentes mesas e mostradores onde se servirán as diferentes tapas e racións a degustar.

Contratarase unha empresa de katering encargada de cociñar e servir os produtos a exaltar ( índo a menaxe precisa ó seu cargo: potas, tixeiras, fogóns…) contratando o gas propano para cociñar a parte. Instalaranse dúas ou tres casetas de madeira destinadas á venda dos tickets que serán canxeados para a adquisición dos diferentes produtos ofertados, contratando o persoal adicado á venda dos mesmos. Instalarase un pequeno equipo de son como parte da integración da cultura musical mariñeira nos eventos.

Tamén é preciso o permiso de portos para a ocupación do dominio público cós seus requerimentos: certificado electríco, protección civil, medidas de seguridade, seguro de responsabilidade civil…etc. Con todo isto , preténdese poñer en valor e promover o consumo e a venda de produtos marisqueiros e pesqueiros da vila de Cedeira así como darlle un pulo ó turismo mariñeiro, mellorando non só a competitividade do sector, senon a súa posición social mediante a promoción dos seus produtos, creando novos nichos de mercado por maior coñecemento e distinción de calidade e servindo de referente turístico da gastronomía e cultura mariñeira.

Concurso de tapas: trátase dunha iniciativa pioneira que pretende conseguir un consumo responsable e un incremento do turismo a través da achega do mundo mariñeiro á gastronomía (pesca-turismo). Cá colaboración dos restauradores e hosteleiros da nosa Vila, conseguirase revalorizar a labor que os mariñeiros realizan no seu día a día, proporcionar unha oferta turística de calidade e posicionar o produto no mercado.

Xornadas no Museo (A rasca do percebe, O equinodermo por excelencia: O ourizo).
As actividades dividiranse seguindo a temática do propio proxecto: as artes de pesca e os peixes e mariscos que con elas se capturan como parte fundamental da vida das nosas xentes.

Talleres: Ser percebeiro.
Impartidos por mariscadoras, redeiras e percebeiros, os talleres: “Costura de redes”, “Ser percebeiro” e “Como se recollen os bivalvos” achegarán ó público en xeral, a través das súas experiencias, o sentir do desempeño das profesións que realizan así como o coñecemento das mesmas por actores implicados directamente nelas, favorecendo así o respeto e admiración pola xente do mar e o consumo responsable. os medios materiais necesarios para estas xornadas serán tanto o material divulgativo propio dos percebeiros, redeiras e mariscadoras, como aquel accesorio que teña que proporcionar a Confraría: trípticos, mapas, paneis, bolígrafos…etc

Xornadas Gastronómicas: Exaltación dos productos do mar de Cedeira.
As actividades dividiranse seguindo a temática do propio proxecto: as artes de pesca e os peixes e mariscos que con elas se capturan como parte fundamental da vida das nosas xentes.

Para cada unha das catro propostas gastronómicas que se van realizar (exaltación de productos do mar de Cedeira na esplanada do porto pesqueiro e exaltación dos produtos do enmalle de Cedeira (na explanada inmediatamente anterior á Confraría): merluza,rape,percebe,berberechos,polbo…viños da terra, referescos… que acompañarán ós produtos do mar), será preciso a instalación dunha carpa cas correspondentes mesas e mostradores onde se servirán as diferentes tapas e racións a degustar.

Contratarase unha empresa de katering encargada de cociñar e servir os produtos a exaltar ( índo a menaxe precisa ó seu cargo: potas, tixeiras, fogóns…) contratando o gas propano para cociñar a parte. Instalaranse dúas ou tres casetas de madeira destinadas á venda dos tickets que serán canxeados para a adquisición dos diferentes produtos ofertados, contratando o persoal adicado á venda dos mesmos. Instalarase un pequeno equipo de son como parte da integración da cultura musical mariñeira nos eventos.

Tamén é preciso o permiso de portos para a ocupación do dominio público cós seus requerimentos: certificado electríco, protección civil, medidas de seguridade, seguro de responsabilidade civil…etc. Con todo isto , preténdese poñer en valor e promover o consumo e a venda de produtos marisqueiros e pesqueiros da vila de Cedeira así como darlle un pulo ó turismo mariñeiro, mellorando non só a competitividade do sector, senon a súa posición social mediante a promoción dos seus produtos, creando novos nichos de mercado por maior coñecemento e distinción de calidade e servindo de referente turístico da gastronomía e cultura mariñeira.

Concurso de tapas: trátase dunha iniciativa pioneira que pretende conseguir un consumo responsable e un incremento do turismo a través da achega do mundo mariñeiro á gastronomía (pesca-turismo). Cá colaboración dos restauradores e hosteleiros da nosa Vila, conseguirase revalorizar a labor que os mariñeiros realizan no seu día a día, proporcionar unha oferta turística de calidade e posicionar o produto no mercado.

Para as xornadas transversais a todo o proxecto: esenciais como medios de posta en valor e coñecemento tanto de boas prácticas ambientais como do patrimonio cultural, histórico e mariño; proporcionan unha ampla variedade de enfoques (salvamento, medio ambiente, prevención de riscos , espacios protexidos, zonas de traballo…) que permiten unha perspectiva globalizada non só do sector pesqueiro senon de todos os sectores ligados dalgún xeito ó mundo do mar; facendo, á vez, que o público en xeral tome conciencia da realidade da vida do mariñeiro e da importancia que as boas prácticas (en todos os seus ámbitos) teñen para as súas vida; incrementando, deste xeito, o respeto polo oficio e polo produto e a admiración por aqueles que o desempeñan.

Xornadas Remip “Ria de Cedeira”.
Xornadas para o coñecemento e posta en valor do espacio protexido Remip “ Ría de Cedeira”.

Visitas guiadas ó Castelo da Concepción.
Patrimonio Cultural Histórico, con roteiro pola zona da reserva mariña e o casco histórico.

Exhibición de bateis.
Promoción de actividades deportivas relacionadas có mar: exhibición de bateis do crube de remo de Cedeira como parte da posta en valor dunha estratexia turística diversa e de calidade, empregando o patrimonio costeiro como un reclamo para a realización de actividades turísticas de lecer, entendendo o territorio en harmonía coa contorna.

Xornadas de pesca infantil.
Xornadas de pesca infantil no porto de Cedeira. As xornadas de pesca infantil e de xogos populares mariños ( entrega de diplomas e bocadillos) achega da cultura mariñeira ós máis pequenos, sensibilización e coñecemento do mundo do mar, das especies que nel habitan, das artes de pesca…

Xornadas de xogos populares mariños.

Actividades ocio acuáticas.
Actividades de ocio acuático: durante toda unha xornada anual, na Praia da Area Longa: pasarela, tobogán , balancín, kayaks… como parte fundamental da achega do mundo do mar ós máis pequenos mediante actividades lúdicas como unha proposta de iniciativa turística de calidade que garanta a posta en valor do medio mariño e o seu coñecemento.

Actividades musicais.
Exaltación da cultura musical galega: sempre parte importante do mundo do mar son as cantigas mariñeiras, as gaitas, os gaiteiros e pandereteiras que dan identidade propia ás vilas mariñeiras: bailes típicos de remos e patelas, cantos de taberna e aturuxeiras, bandas de gaitas e grupos folk…poden ser algúns exemplos da cultura histórica da terra Galega.

Con esta actividade, que consistirá en diferentes amenizacións musicais tanto na propia Vila como no porto pesqueiro: grupo de gaitas, aturuxeiras, grupo folk…, preténdese reforzar a identidade da zona e os recursos patrimoniais complementando a posta en valor do mundo mariñeiro cá posta en valor do patrimonio cultural.

Actividades de concienciación ambiental.
“Lixo mariño”, “conservación do medio”..etc

Visitas guiadas a lonxa e complexo frio.
Visitas guiadas ás instalacións da lonxa e complexo de frío de Cedeira.

Taller sobre PRL no sector pesqueiro.
Taller sobre prevención de riscos laborais e enfermidades profesionais no sector da pesca e o marisqueo (en colaboración có ISGA).

Xornada da Cruz Vermella do Mar.
Taller (en colaboración cá Cruz Vermella do Mar) sobre salvamento marítimo. Serán impartidas por persoal especializado en cada materia: persoal da Confraría, da Cruz Vermella, do ISGA,do concello…etc.e os medios materiais necesarios para estas xornadas serán tanto o material divulgativo propio dos docentes como aquel accesorio que teña que proporcionar a Confraría: trípticos, mapas, paneis, bolígrafos…etc

El precioso entorno que rodea a Cedeira