O Sentir Mariñeiro

Confraría de Pescadores de Cedeira

Servizos

O Travel – Lift situado no porto e xestionado pola Confraría de Pescadores de Cedeira, con servizos de carpinteiro para o asentamento do barco e máquina de presión para chorreo.

TRAVEL – LIFT 

Documentación necesaria a aportar:

– Solicitude subida:

  Modelos:  Galego      Español

– Autorización de domiciliación de recibos:

Modelos :  Galego    Español

Subida dun barco de pesca 

Subida dun Veleiro

PREZOS

 

PREZOS SEN IVE 

SUBIDA/ BAIXADA  SOCIOS  NON SOCIOS 
Euros Euros
DE 0 A 7 TN 120,00 € 145,00 €
DE 7 A 10 TN 170,00 € 200,00 €
DE 10 A 25 TN 270,00 € 310,00 €
DE 25 A 50 TN 390,00 € 450,00 €
DE 50 A 100 TN 500,00 € 580,00 €

SUBIDA E BAIXADA, COBRARASE SEGUNDAS TONELADAS QUE INDIQUE O TRAVEL

 

Servizos  Euros 
DE 0 A 7 TN 19,00 €
DE 7 A 10 TN 31,00 €
DE 10 A 25 TN 61,00 €
DE 25 A 50 TN 97,00 €
DE 50 A 100 TN 121,00 €

Estancia:

* Socios: 1,00 € por  cada metro de eslora ao día.

* Longas estadías a metade de prezo despois do 2º mes.

* Non Socios: 1,20 € por cada metro de eslora ao día

* Segunda subida no mesmo ano natural bonificado ao 50%.

* Prezo Carpinteiro  – 25,03 € /Hora

* Teléfono de Contacto: 615561755