O Sentir Mariñeiro

Confraría de Pescadores de Cedeira

Frio Cedeira

Prezos Xeo

SOCIOS

53 € / Tn.

Fora de hora: 63 € / Tn.

NON SOCIOS

100 € / Tn.

60 € / Tn. se venden a pesca do día na lonxa de cedeira

Fora de hora: 110 € / Tn.

COMPRADORES

60 € / Tn.

Fora de Hora: 70 € / Tn.

Máis información:  615561755