O Sentir Mariñeiro

Confraría de Pescadores de Cedeira

Cadelucha (coquina)

 

Coquina (Donax trunculus):

 

Este molusco bivalvo tratarse dun producto de gran valor gastrónmico e económico, anos atrás supuxo unha gran fonte de ingresos para o sector marisquero. Vive enterrada en fondos de area limpa e fina, por debaixo de zonas de oleaxe. O tamaño mínimo de captura establecido é de 35 mm. e o arte utilizado é a fouciña.

OS NOSOS MARISCOS

” O Ceo e o noso Teito” – Marita