O Sentir Mariñeiro

Confraría de Pescadores de Cedeira

Bigaros (carmuxos)

 

Bígaro (Littorina Littorea)

O bígaro ou “caramuxo” trátase dun molusco gasterópodo que vive fundamentalmente en zonas húmedas como rochas, plantas e zonas portuarias ao longo de toda a costa. A poboación existente é moi abundante, pero dado que carecen de valor culinario alcanzan prezos moi baixos, polo que non supon un bon sustento para a actividade marisqueira. O método de captura lévase a cabo sen arte, únicamente retirándoios coa man da zona na que se atopan, pero isto hase de levar a cabo nos momentos do día nos que a humedade e relativamente alta, posto que é cando acostuman a expoñerse. O tamaño mínimo de captura é de 15 mm.

OS NOSOS MARISCOS