O Sentir Mariñeiro

Confraría de Pescadores de Cedeira

Berberechos

Berberecho (Cerestoderma edule):

Trátase do bivalvo con maior presenza, tanto no volumen de capturas como no número de individuos, na Ría de Cedeira. Ao tratarse dun organismo filtrador atópase na superficie do sedimento, fundamentalmente nos primeiros centímetros, polo que acostuma a habitar zonas de mareas, baixos areosos e estuarios.

O tamaño mínimo de captura establecido é de 28 mm. pese a que o  comunitario é de 26 mm. Isto débese a que como ocupa o  ámbito da REMIP Ría de Cedeira (Reserva Mariña de Interese Pesqueiro), a asociación de mariscadoras decidiu establecer unhos tamaños por encima dos prestablecidos, para preservar a poboación e fomentar unha explotación sostible. As artes de pesca utilizadas para su captura son o sacho, o rastrillo o angazo e o fouciño.

OS NOSOS MARISCOS

” O Ceo e o noso Teito “